امام زمان(عج الله)


::
نویسنده : zahra toghanipour
تاریخ : جمعه 16 بهمن 1394
22 بهمن


::
نویسنده : zahra toghanipour
تاریخ : پنجشنبه 22 بهمن 1394
دفتر غدیر
عزیزانم متن را در دفتر غدیر بنویسید و د رصفحه ی روبه روی آن نقاشی کنید.

دفتر را تا آخر هفته ی آینده فرصت دارید بنویسید و بیاورید.

به نام خداوند بخشنذه
ای امام ،با آمدنت زمستان سرد را گرم کردی.رزو یاسمن زنده شد.نسیمی آرام وزید.روان ما را تازه کرد.مانند نوری تا بناک بر کشور ایران تاریک و تیره ی ما تا بیدی و سرزمین ما را نورانی کرد.
مانند در یای بی کران روان شدی و تشنگان را سیراب کردی.
 امام خمینی آمد.پس از آن به سوی پروردگار و مسیر آزادی و آزادگی پرواز کرد. او به ما یاد داد.
 دستانتان را رو به سوی پروردگارببرید و از او یاری بگیرید.
آرزو داشتم در آن زمان بودم و با مردم داد می زدم: درود بر امام خمینی .مرگ بر شاه. مرگ بر آمریکا.
پدر بزرگم می گوید: امام تا آمد .زندگی ما را زیبا کرد. او مردی نورانی بود.امام مردی آسمانی بود.

ما تا ابد امامان را دوست داریم.یاد ایشان را گرامی می داریم.

::
نویسنده : zahra toghanipour
تاریخ : پنجشنبه 22 بهمن 1394
درس جدید

آموزش نشانه قـ ق   با شعر

    

بشقاب

  قاشق      


             قـ غیرآخر  ق آخر

ما  دو  نفر برادر          غـیر  آخـر  و  آخـر

قد خمیده داریم         درسردونقطه داریم

قـ غیرآخررانگاه کن      کنارقند و قندون

ق آخرچه خسته        توی اُتاق نشسته::
نویسنده : zahra toghanipour
تاریخ : چهارشنبه 21 بهمن 1394
تمرین
امروز عزیزانم فقط از روی متن چند بار بخوانند.

یک املا خودشان از روی املا شب بنویسند.

پایان املا از 10 تا 25 را به عدد یک بار بنویسند. ده تایی با قرمز.


::
نویسنده : zahra toghanipour
تاریخ : سه شنبه 20 بهمن 1394
تمرین
از روی کلمه ها چند بار بخوانید.

از روی املا شب خوب بخوانید.

فردا زنگ جشن از چند نفر املا شب می پرسم و چک 10 امتیازی می دهم.

آخر دفتر آبی  23 دایره ریز آبی بکشید و بعد دسته بندی ده تایی کنید و در جدول بگذارید و عدد را با حروف بنویسید.

دو دسته ده تایی چوب خط بکشید و عدد آن را در جدول بنویسید.

یک محور تا عدد 18 بکشید و با رنگ ها ی مختلف سه تا سه تا پیش بروید و عدد ها را زیر محور بنویسید.

مانند : 18-15-12-9-6-3
این عددها را سه بار زیر هم بنویسید


::
نویسنده : zahra toghanipour
تاریخ : دوشنبه 19 بهمن 1394
درس جدید
 آموزش نشانه خـ خ با شعر

                                

                       خانه                                          ملخ   

خـ غیر آخر                    خ آخر

ما دونفربرادر                 غیر آخروآخر

شکلی داریم خمیده        صدا داریم کشیده

آمده ایم در هر جا           یک نقطه داریم در بالا

اول خانه هستیم             وسط شاخه هستیم

آمدیم آخر نخ                 نشستیم آخر یخ
::
نویسنده : zahra toghanipour
تاریخ : دوشنبه 19 بهمن 1394
تمرین
از روی دفتر آبی حتما بنویسید.

املا حتما بنویسید و از روی آن بخوانید.

برای جمع وتفریق پایان املا محور بکشید.


= 3+4+2                                           10-4


::
نویسنده : zahra toghanipour
تاریخ : یکشنبه 18 بهمن 1394
قرآن
عزیزان تا شنبه ی آینده خوب تحقیق کنید و طبق پیام قر آن درس 6 سخنان لقمان به فرزندش شما نیز چند سخن را همراه با نقاشی طبق نو شته ی خود به کلاس بیاورید.دقت کنید ؛اگر دو سخن و یا بیشتر می نویسید حتما باید حفظ باشید.

::
نویسنده : zahra toghanipour
تاریخ : شنبه 17 بهمن 1394
حدیث


::
نویسنده : zahra toghanipour
تاریخ : شنبه 17 بهمن 1394
تمرین
از روی دفتر آبی بخوانید.

کلمه های فراوان- فرشته- اسفند-فروردین - فانوس- مسافرت- فراموش-فرمانده-را بخش و

صداکشی آن را به شکل مربع آبی و صداکشی در مربع سبز بنویسید.

آخر دفتر آبی برای عدد 19- 23-شکل بکشید.جدول فراموش نشود::
نویسنده : zahra toghanipour
تاریخ : شنبه 17 بهمن 1394
حدیث


::
نویسنده : zahra toghanipour
تاریخ : پنجشنبه 15 بهمن 1394
درس جدید

                 برف                         آدم برفی


فـ غیرآخر    ف آخر

 فهمیدم وفهمیدم   معلّم عزیزم
بگو برام بدونم           فکر کنم و بخونم
این یکی غیر آخر        با فکر میاد همیشه
آهای آهای نگاه کن    یه نقطه هم که روشه
ف آخرشده خسته     ببین آخر نشسته::
نویسنده : zahra toghanipour
تاریخ : پنجشنبه 15 بهمن 1394
خواندن
عزیزانم حتما از روی کتاب املا شب بخوانید .شنبه از همه می پرسم.

کار دستی های خود را تا یک شنبه ی آینده حتما بیاورید.

دفتر علوم خود را دو قسمت کنید.ابزارهای ساده و پیچیده ی منزل را بکشید و یا بچسبانید وتا هفته

 ی آینده به کلاس بیاورید.


::
نویسنده : zahra toghanipour
تاریخ : پنجشنبه 15 بهمن 1394
حدیث


::
نویسنده : zahra toghanipour
تاریخ : چهارشنبه 14 بهمن 1394