وبلاگ تخصصی کلاس اول خانم طوقانی
نوشته شده در تاریخ جمعه 9 مرداد 1394 توسط zahra toghanipour


نوشته شده در تاریخ یکشنبه 11 مرداد 1394 توسط zahra toghanipour


نوشته شده در تاریخ یکشنبه 11 مرداد 1394 توسط zahra toghanipour
عزیزانم در دفتر خود با مداد رنگی آبی 8 دایره رنگ شده و کنار آن 5 دایره سبز بکش و رنگ کن.بعداز آن برای شکل ها جمع بنویس.

حالا با حاصل جمع آن برای دایره های آبی تفریق بنویس.یعنی =8-13

حالا برای دایره های قرمز تقریق بنویس.=5-13

حالا برای هر جمع دو تفریق بنویسید.

=5+4
=7+9

نوشته شده در تاریخ شنبه 10 مرداد 1394 توسط zahra toghanipour
 کدام حیوان است که سر (گرگ)کمر (مار) و دم (آهو) دارد؟

وارو نه ی این شهر همان شهر می شود.

آن چیست که در دقیقه دو بار و لی در سال اصلا و لی در قرن یک بار دیده می شود.


نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 8 مرداد 1394 توسط zahra toghanipour
عزیزانم چه قدر دلم هوای تک تک شما را کرده.خوش به حال معلمین دوم که شماها را می بینند.

سعی کنید مثل کلاس اول تمرینات معلمین را زیبا ومرتب و با مداد رنگی بنویسید.


فراموش نکنید حتما تمام دفترهای سال جدید را حالا که فرصت دارید و گاهی حوصله تان سر می رود خط کشی کنید.

تمام مداد رنگی ها و وسایل مدرسه را بر چسب اسم بزنید.


باید به معلمین دوم نشان بدهید شاگردان خوب و منظّم من هستید.


همه ی شماها را دوست دارم و برای موفقیّت شما هر روز در سجده دعایتان می کنم و می دانم آینده خوبی دارید.

تا می توانید به مادرتان محبّت کنید.


نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 7 مرداد 1394 توسط zahra toghanipour
نام چثدآثار تاریخی اصفهان را بنویسید.

چند صنایع دستی اصفهان را بنویسید.


نوشته شده در تاریخ سه شنبه 6 مرداد 1394 توسط zahra toghanipour
در نام کدام شهر حرف (گ) دو با تکرار شده؟

کدام یک از کلمه های زیرر اگرا زآخر به اول بنویسی حروف یک عدد می شود؟

1-ماد-صدف-تسیب-

2-کی- جت-نام-
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 5 مرداد 1394 توسط zahra toghanipour
در هر ردیف حرف های آخر کلمه ها را به ترتیب کنار هم قرار بده تا نام یک حیوان شود.

زاغ-مشق-کاموا-تاب-

تماس-ترازو-آناناس-تانک-


نوشته شده در تاریخ یکشنبه 4 مرداد 1394 توسط zahra toghanipour
عزیزانم آیا تا به حال به منارجنبان اصفهان رفته اید؟

چه تغیییری کرده؟


آیا هنوز مثل قبل مناره ها تکان می خورد؟

اگر تا به حال نرفته اید؛حتما با خانواده برویدو خوب به آن نگاه کنیدو نقّاشی آن را بکشید.


نوشته شده در تاریخ شنبه 3 مرداد 1394 توسط zahra toghanipour
در هر ردیف فقط 2 کلمه با هم ربط دارندآن ها را مشخص کن.

اسب-سوزن-ساختمان- سعید-شتر-

دریا- ماشین- زرد- علف

نام چند میوه را بنویس که نقطه نداشته باشد.


نوشته شده در تاریخ جمعه 2 مرداد 1394 توسط zahra toghanipour


نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 1 مرداد 1394 توسط zahra toghanipour
با عدد 7-6 چهار عدد دو رقمی بنویس و زوج یا فرد هرعدد را مشخص کنید.

نام کتاب های داستانی که خوانده اید و نام نویسنده هر کتاب را بنویسید.


نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 31 تیر 1394 توسط zahra toghanipour
چهار کلمه چهار حرفی بنویس ؛که اصلا نقطه نداشته باشد.

5 کلمه بنویس که نقطه نداشته باشد.

سه کلمه ی سه حرفی بنویس که نقطه نداشته باشدو به چسبیده نباشد.


نوشته شده در تاریخ سه شنبه 30 تیر 1394 توسط zahra toghanipour
شماره اتومبیل و شماره تلفن خانه را بنویسید و بعد کدام زوج است ؟کدام فرد؟

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 29 تیر 1394 توسط zahra toghanipour
آن چیست شب شب دو تا و روز سه تا دارد؟

در کلاس و توی خانه              دوست میز است؛بی بهانه؟


(تعداد کل صفحات:136)      [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [...]