امام زمان


::
نویسنده : zahra toghanipour
تاریخ : جمعه 15 بهمن 1395
تمرین
برگه ی چتر و آچار را زیبا بچینند و کلمه های ربط دار در قسمت های خالی بنویسند و در دفتر آبی بچسبانند.

املا ندارند فقط بخوانندو تمرین تست داشته باشند.همه ی عزیزان کتاب املا شب را بیاورند.

کارت های عدد تا شصت را با جدول ونی 6 دسته ی ده تایی همراه داشته باشند.


::
نویسنده : zahra toghanipour
تاریخ : یکشنبه 8 اسفند 1395
تحقیق
عزیزان امروز راجع به کلمه های زیر تحقیق کنید و نقاشی بکشید.

چراگاه- چوپان- چشمه- قوچ-چَرا-

هر کدام از عزیزانبر روی  یک مقوا مستطیلی به اندازه سرشان ساده ،تمام کلمه هایی که (چ) دارد را خودشان برروی مقوا بنویسند نشانه ی جدید باقرمز.

توجه داشته باشند اول کلمه ها را بنویسند و بعد به اندازه ی سر منگه بزنند.

باید دور تا دور و کنار هم کلمه هارا بنویسند.

یک صفحه کامل جمله های نامرتب بدهید تا درست آن را بنویسند.

10 تست آخر املا حتما بنویسند.


::
نویسنده : zahra toghanipour
تاریخ : شنبه 7 اسفند 1395
امام زمان


::
نویسنده : zahra toghanipour
تاریخ : جمعه 6 اسفند 1395
تمرین
عزیزانم کتاب املا شب را همراه بیاورید.

ترجمه ی سوره ی کوثر را خوب حفظ کنید.

همه ی عزیزان کارت عددها تا 50 را به کلاس بیاورند.

برگه های داده شده از روز چهارشنبه همه را کامل شده بیاورند.


::
نویسنده : zahra toghanipour
تاریخ : جمعه 6 اسفند 1395
تمرین
تمام درس های املا شب را بخوانند.

یک صفحه کامل املا بنویسند.
کلمه های گان و گی را کامل بنویسند

الگوی عددی را ادامه دهید.


.....-......-......-......5-10-

....-.....-....-....-......-.......-3-6

....-....-.....-....-....-12-......-
4


::
نویسنده : zahra toghanipour
تاریخ : پنجشنبه 5 اسفند 1395
تمرین
5 جمله از روی املا شب انتخاب کنید و نامرتب بچه ها بنویسند و  زیر آن مرتب کنندو بنویسند.
 
با ترکیب های جدید هر کدام یک خط کلمه بنویسند.

یک صفحه املا و یک صفحه ااستثنا کامل بنویسند.

3 مسئله بنویسید بچه ها مراحل آن را انجام دهند و بنویسند.


::
نویسنده : zahra toghanipour
تاریخ : چهارشنبه 4 اسفند 1395
j


::
نویسنده : zahra toghanipour
تاریخ : سه شنبه 3 اسفند 1395
شعر نشانه ی جدید
                         
        ماه                                 ستاره ها     مهتاب             نُه    


هـ اول      ـهـ وسط      ـه آخر چسبان               ه آخر تنها

          ما،چهار تابرادَر              

وسط وغیرآخر

هم اول وهم آخر

هم تنهاییم ،هم چسبان

مهربانیم و خندان

می گوییم، ای بچه ها

کشیده است این صدا::
نویسنده : zahra toghanipour
تاریخ : سه شنبه 3 اسفند 1395
تمرین
از روی دفتر آبی بنویسند.

املا حتما بنویسند و آخر املا یک صفحه تمرین ریاضی سه مسئله با تصویر و چند عدد دو رقمی بنویسید تا عدد قبل وبعد آن را بنویسند.


::
نویسنده : zahra toghanipour
تاریخ : دوشنبه 2 اسفند 1395
تمرین
از حضور به موقع مادران گرامی بسیار سپاس گزاری می کنم.

ازروی  دفتر آبی زیبا بنویسید.

املا نیازی نیست بنویسند.فقط برای مسابقه ی فردا ا استثنا  آماده باشند.البته بر روی بادکنک می نویسند وفقط با ماژیک مشکی نیازی به ماژیک قرمز نیست.

عزیزانی که زیبا  و کامل بادکنک خود را پر کنند برنده هستند.

کارت های عدد تا 50  را فردا بیاورند.قبل و بعد عددهای دو رقمی تدریس می شود.


::
نویسنده : zahra toghanipour
تاریخ : یکشنبه 1 اسفند 1395
تمرین
مانند تمرین کلاس بنویسید.
املا از روی املا شب بنویسید .
دو مسئله با شکل بنویسند و جمع وتفریق را بنویسند.
فردا از ساعت 3 تا 4 در خدمت والدین می باشم . یک مورد توضیح داده می شودو بعد خصوصی در خدمت تک تک والدین می باشم. این جلسه مطلب آموزشی نداریم.::
نویسنده : zahra toghanipour
تاریخ : شنبه 30 بهمن 1395
برگه
هر کس دوست داشت یک مانتو با مقوا و یا کاغذ رنگی در بیاورند و کلمه هایی که به اُ  ختم می شود مانند:برو -مانتو .......کامل بنویسند.

با ماژیک بنویسند البته (و) با قرمز بنویسند. امروز حتما یک املا از کلمه های گفته شده در کلاس بنویسند.
جمع گسترده را عزیزان برایتان یک نمونه حل کنند.


::
نویسنده : zahra toghanipour
تاریخ : جمعه 29 بهمن 1395
امام زمان (عج الله)


::
نویسنده : zahra toghanipour
تاریخ : جمعه 29 بهمن 1395
برگه

برگه ای که به منزل فرستادیم ریاضی را در دفتر ریاضی بچسبانید و فارسی را در دفتر املا آموزشی بچسبانید.

مطابق با داستان گفته شده در دفتر املا آموزشی در صفحه ی روبه رو نقاشی کنند.

 مانند تمرین امروز دو باره بنویسند.
یک صفحه تست تمرین به عزیزان داده شود.


::
نویسنده : zahra toghanipour
تاریخ : پنجشنبه 28 بهمن 1395
تمرین
مانند تمرین کلاس کامل بنویسند  امروز فقط کلمه های گفته شده را املا بگویید.

یک صفحه تمرینات مختلف ریاضی بدهید.


::
نویسنده : zahra toghanipour
تاریخ : چهارشنبه 27 بهمن 1395