امام حسین(ع) فرمودند:

هیچ بنده ای نیست که در مصیبت ما قطره ای اشک بریزدو یا چشمانش گریان شود، مگر آن که خدا او را به خاطر ما به سبب آن گریه همیشه و ابدی دربهشت جای دهد.

[ شنبه 27 آبان 1391 ] [ 09:14 ق.ظ ] [ zahra toghanipour ]